Renoveringen

Renoveringen av föreningshusets lokaler började i slutet av maj och skedde sedan med stor intensitet av ett fyrtiotal personer och stod sedan färdigt den 1:a augusti. Det var tack vare att vi hade så många kompetenta och engagerade hantverkare i bygden som vi kunde genomföra projektet på så kort tid och med enbart ideell arbetskraft. Med ett banklån kunde samhällsföreningen ordna så att gymutrustning kunde köpas.

Väggar revs och nya byggdes upp, el och larm gjordes om, dusch och omklädningsrum för damer och handikappade byggdes, lokalerna målades om, golven renoverades, utemiljön fräschades upp.