Medlemskap

För dig som vill pröva att träna hos oss finns alternativen att köpa en gästtagg på ICA i Vissefjärda för 50:-/dag. 

Inskrivningsdagar - onsdagar mellan 17-19.00. Det är under dessa tider som du hämtar ut din tagg till kodlåset och skriver in dina personuppgifter i vårt formulär.

Betala via autogiro, gör engångsinbetalning via bank eller betala kontant på inskrivningsdag.

Våra Allmänna villkor måste godkännas för att få träna på gymmet!

Gymmet har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot medlemsavtalet!

ÅLDER:
Åldersgränsen för medlemskap är 13 år. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift på inskrivningsformuläret.