Populäraste dagen

Tisdagar behåller täten i grenen "populäratse träningsdag", tätt följd av måndag, onsdag, torsdag. Lördagar är den dag då det tränas minst. Så vill du ha sällskap så träna på tisdagar om inte välj lördag.

Tags: 

Medlemsstatistik

Vi börjar nu närma oss 240 aktiva medlemmar, fantastiskt! Vilket lyft för folkhälsan.

Vi väntar på utrustning

Utrustning gymmet Vissefjärda

Vi väntar tålmodigt på utrustning från vår leverantör - STI i Borås. Det börjar bli månader sedan vi bad om kompletterande utrustning men vi får inga klara besked. Det är möjligt att vi byter leverantör för att försäkra oss om att handla med en partner som kan leverera i rimlig tid för att vi ska kunna bedriva ett gym som medlemmarna trivs i.

Vi arbetar på översättningar

Translate

Vi arbetar i gymgruppen med att göra informationsmaterial som är översatt till olika språk. Det kommer emellanåt personer med utländskt ursprung som tränar här och vi vill försäkra oss om att informationen om hur gymmet fungerar når hem till dem också. Till sommaren lär det komma utländska sommargäster som tränar här och då vill vi ha översatt informationsmaterial färdigt.

Medlemsantalet bara ökar

Medlemmar gymmet Vissefjärda

Vårt mål i gymgruppen var att det skulle bli 150 medlemmar, men redan nu är vi uppe i 220. Detta borgar för att vi ska kunna hålla ett bra gym med moderna redskap och fräscha lokaler. Verksamheten är väldigt kostsam så vi hoppas att medlemsantalet håller i sig även i framtiden. Vi ska göra vad vi kan för att ni ska trivas och stannar kvar i verksamheten.

Sidor