Folkhälsa

Att det är viktigt för folkhälsan att vi rör på oss, har vetenskapen sedan länge konstaterat. Vad vi så glädjande kan konstatera, på gymmet i Vissefjärda, är att så många börjar träna här som aldrig gått på gym tidigare. Utan närheten till ett gym, blir träningen inte av för många. Långa arbetsdagar och pendling är en orsak till att man inte lyckas pussla ihop veckans timmar så att det fungerar för regelbunden träning. En annan orsak kan vara att man tillhör de som aldrig varit i närheten av ett gym och aldrig skulle tagit steget att besöka något gym om det inte kunde ske i en trygg miljö med människor som man känner igen. Närheten har helt enkelt betydelse.

Man kanske tror att gymmets bara gynnar folkhälsan genom att våra kroppar stärks. Men en väl så stor hälsoeffekt tror vi de sociala mötena har. Personer som aldrig träffats i något sammanhang, mer än bara hälsat på varandra på gatan, kan här lära känna varandra. Genom att medlemmarna möts regelbundet, och kan stämma av läget med varandra, blir sammanhållningen på orten större och folk känner en naturlig gemenskap. Detta kanske är en av de viktigaste anledningarna att starta gym på småorter, eftersom föreningslivet för övrigt kan vara på tillbakagång och mötesplatserna för folk blir allt färre. 

Helt avgörande för att vi skulle komma igång så framgångsrikt som vi gjorde, var att vi hade tillgång till fyra personer som från första dagen kunde träda in som instruktörer. Detta var personer som hade högskolekompetens inom områdena hälso- och idrottsvetenskap samt personlig hade stora erfarenheter av att träna på gym. Utan dessa instruktörer hade det varit svårt att få igång alla medlemmar som aldrig tidigare satt sin fot på ett gym tidigare.